MEDARBETARE

Advokat Torbjörn Olsson


Advokat Torbjörn Olsson är advokat med arbetsrätt som specialitet. Han arbetar även med tvistelösning inom andra rättsområden inom affärsjuridiken och åtar sig uppdrag som försvarsadvokat och målsägandebiträde. Hans tjänster karaktäriseras av hög tillgänglighet och service. 

Utbildning och erfarenhet
Jur. kand. Stockholms universitet 2011, har även läst Företagsekonomi på Stockholms universitet samt Arbetsmiljörätt vid Örebro universitet. Arbetade på Öhrfeldt Juridik 2010, Arbetsrättsbyrån i Stockholm AB 2011 – 2015 och Advokatfirman W&Ö HB 2015 – 2022.

Torbjörn Olsson på LinkedIn

Image

Jur. kand. Johan Langnas


Johan Langnas har erfarenhet av att agera som ombud i processer vid svenska domstolar, inklusive Högsta domstolen. Johan Langnas arbetar främst med tvistlösning. Hans tjänster karaktäriseras av kunskap och engagemang.

Utbildning och erfarenhet
Jur. kand. Stockholms universitet 2009, har även studerat vid La Trobe University i Melbourne i Australien. Arbetade på juristfirma 2009 – 2011, drev Pendens Juridik AB 2011 – 2019 och arbetade på Advokatfirman Fallberg AB 2019 – 2022.

Johan Langnas på LinkedIn

Image

ARBETSRÄTTSADVOKAT

Advokat Torbjörn Olsson är advokat med arbetsrätt som specialitet. Han ger dig råd och biträde ifall du blivit avskedad, uppsagd, omplacerad, diskriminerad, utsatt för trakasserier, mobbning och kränkande särbehandling...

ARBETSMILJÖRÄTT

Råd och biträde ifall du utsatts för kränkande särbehandling, brott på arbetsplatsen eller varit med om en arbetsolycka.

DISKRIMINERING

Råd och biträde ifall du blivit utsatt för missgynnande behandling eller trakasserier (uppträdande som kränker någons värdighet) och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck...

TVISTEMÅL

Om två parter inte kommer överens uppstår en tvist. Om parterna inte kan lösa tvisten själva, kan ärendet prövas av tingsrätt eller skiljedomstol. Några av de vanligaste tvisterna är tvist om pengar och tvister om köp.

BROTTMÅL

Advokat Torbjörn Olsson åtar sig uppdrag som offentlig och privat försvarare samt målsägandebiträde.

RÄTTSSKYDD & RÄTTSHJÄLP

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som ingår i de flesta hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Även bil- och båtförsäkringar samt företagsförsäkringar brukar ha rättsskydd.