ARBETSMILJÖRÄTT


Arbetstagare

Advokatfirman Torbjörn Olsson kan ge dig råd och biträde ifall du utsatts för kränkande särbehandling, brott på arbetsplatsen eller varit med om en arbetsolycka. 

Råd och biträde ges även ifall du anklagas för att ha begått brottslig handling på arbetsplatsen eller inom ramen för ditt arbete, t. ex. sexuella trakasserier eller trolöshet mot huvudman. Begär alltid att Advokat Torbjörn Olsson förordnas som offentlig försvarare för dig innan du deltar i polisförhör där polisen avser delge dig misstanke om brott.   

Arbetsgivare
Advokatfirman Torbjörn Olsson utför arbetsmiljörättsliga utredningar, biträder arbetsgivare i rehabiliteringsmöten samt vid skyddsronder med regionala skyddsombud och vid inspektion från Arbetsmiljöverket. Inför Arbetsmiljöverkets inspektion gås det systematiska arbetsmiljöarbetet igenom ute på arbetsplatsen och vid behov hålls utbildning, för den personal som har arbetsmiljöansvar samt skyddsombuden, i hur regelverk ska efterlevas och rutiner tas fram. Advokatfirman Torbjörn Olsson företräder även arbetsgivare som är misstänkta för arbetsmiljöbrott.

Image

Har du frågor angående arbetsmiljörätt?