RÄTTSSKYDD & RÄTTSHJÄLP


Arvode

En advokats arvode ska enligt Vägledande regler för god advokatsed vara skäligt. Arvodet varierar, bland annat beroende på uppdragets omfattning och art. I samband med att du anlitar oss kommer du få information om hur arvodet beräknas och om hur fakturering kommer att ske. Vi kommer även att se över ifall du har möjlighet att få en del av arvodet ersatt via rättsskydd eller rättshjälp.

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som ingår i de flesta hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Även bil- och båtförsäkringar samt företagsförsäkringar brukar ha rättsskydd. Arbetstvister brukar dock vara undantagna i de flesta försäkringars villkor, dvs. rättsskyddet omfattar i regel inte arbetstvister.

Rättshjälp är ekonomisk hjälp för privatpersoner som inte har rättsskydd. Huvudregeln är att du ska utnyttja rättsskyddet i din försäkring när du behöver ekonomisk hjälp i en tvist. Ifall du inte har någon försäkring eller rättsskyddsmomentet i din försäkring inte omfattar arbetstvister så hjälper vi dig med att se över förutsättningarna för att få rättshjälp.
 
Om du är missnöjd
Om du är konsument kan du under vissa förutsättningar vända dig till Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd för att få arvodestvister och andra ekonomiska krav prövade. För vidare information läs mer på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden. Nämnden har postadress Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm.

Kontakta oss!

Välkommen att kontakta oss via formuläret nedan.
Fyll i saknade fält
Fyll i saknade fält
Image

Behöver du rättsskydd eller rättshjälp?