BROTTMÅL


Advokat Torbjörn Olsson åtar sig uppdrag som offentlig och privat försvarare samt målsägandebiträde. 

Rätten till försvarare är en grundläggande mänsklig rättighet och följer av rättegångsbalken och art. 6 i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Begär därför alltid att Advokat Torbjörn Olsson ska förordnas till din offentliga försvarare innan du deltar i polisförhör där polisen avser delge dig misstanke om brott. 


“Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.”
Martin Luther King Jr

Image

Har du blivit delgiven misstanke om brott?